6983147869 6977905338 Κόνιτσα Ιωάννινα gregbag1000@yahoo.gr
hero image
 
Διανοίξεις Δρόμων
Βαγενάς Γ. Θωμάς - Διαλογή Και Πλύση Αδρανών Υλικών - Χωματουργικά - Κόνιτσα Ιωάννινα

Η εταιρεία μας Βαγενάς Γρ. Θωμάς με τον κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιεί διανοίξεις δρόμων πάντα με ασφάλεια.