6983147869 6977905338 Κόνιτσα Ιωάννινα gregbag1000@yahoo.gr
hero image
 
Εκσκαφές - Μπαζώματα
Βαγενάς Γ. Θωμάς - Διαλογή Και Πλύση Αδρανών Υλικών - Χωματουργικά - Κόνιτσα Ιωάννινα


Η εταιρεία μας Βαγενάς Γρ. Θωμάς αναλαμβάνει κάθε είδους εκσκαφή μεγάλης ή μικρής κλίμακας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, διαθέτοντας σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο και εξειδικευμένα μηχανήματα.